مظلومیت ادبیات عرب در حوزه های علمیه
503 بازدید
تاریخ ارائه : 2/12/2013 10:22:00 AM
موضوع: ادبیات عرب

امروزه یکی از مشکلاتی که در دروس خارج احساس می شود عدم تسلط کافی طلاب بر ادبیات عرب می باشد و متاسفانه عموم طلاب از عالی و دانی هوای درس خارج در سر می پرورانند و حال آنکه یکی از مقدمات مسلم اجتهاد ادبیات عرب است کما اینکه فقهای بزرگوار اسلام مثل مرحوم شهید ... در بحث شرائط الاجتهاد بدان اشارت نموده اند

درک معانی و مفاهیم بلند آیات منوط به دانستن ادبیات می باشد و به همین دلیل است که تفسیر کشاف در طول قرون متمادی یکی از منابع طراز اول تفاسیر شیعه و سنی به شمار می آید.

سخن در جانب احادیث و روایات نیز به همین منوال است مگر نه این است امام جعفر صادق علیه و علی آبائه الصلوات و السلام می فرمایند : اعربوا احادیثنا فانا قوم فصحاء و باز به همین دلیل است که شرح ریاض السالکین مرحوم سید علیخان مدنی هماره بهترین شرح بر صحیفه سجادیه قلمداد می شود. والسلام