صرف اللسان عبدالرحمن جامی
274 بازدید
تاریخ ارائه : 1/12/2013 3:26:00 PM
موضوع: ادبیات عرب

صرف اللسان تالیف عبدالرحمن جامی کتابی مفید و مختصر در موضوع علم صرف است که در آن مسائل و قواعد مهم علم صرف با انشائی ساده و روان و به نظم و نثر فارسی مطرح شده است. این کتاب برای نخستین بار توسط انتشارات دارالعلم چاپ شده است. فایل موجود در این سایت بر اساس پنج نسخه خطی تصحیح و تحقیق شده که در صورت تمایل میتوانید ان را از قسمت کتابها دانلود بفرمایید.