ای کاش با تو بودم
91 بازدید
تاریخ ارائه : 11/3/2013 1:24:00 PM
موضوع: امامت و مهدویت

و این صدای پای ماه محرم است که در راه است. همان ماهی که در آن پیشامد جانسوزی رخ داده که بشر همانندی برای او به خاطر ندارد. همان ماهی که هماره از آن بوی بلا به مشام می رسد و بشریت را  در  گذر تاریخ سرافکنده و شرمسار می گرداند. همان ماهی که سزاوار است صداها به گریه و ناله بلند گردد و اشک از دیدگان روان شود.

آری! این همان ماهی است که در آن گردباد مصیبت وزیدن گرفت آنگاه شکوفه ها و گل ها و میوه ها ی خاندان نبوت را برچید.

خدای من! چگونه میتوان این همه مصیبت جانگداز را باور نمود؟! مصیبتی که دل ها را به لرزه در می آورد و دست ها از نوشتن آن باز می ماند.

ای کعبه سرگشتگان و ای سرزمین طف! با من بگوی از آن همه اندوه و بلایی که به خود دیدی چه تو شاهد همه ماجراهابوده ای.

تا اندوه جانم را نستانده پاره ای از آن غصه ها را برایم قصه کن. بگوی از خورشیدی که درهم پیچید و از ماهی که پنهان گشت و از ستارگانی که فرو ریخت.

ای سرزمین کرب و بلا! ای زمینی که پاکترین ها در تو به خاک و خون تپیدند! آیا به یاد داری آتش کینه ای را که گروه نابکار در بوستان ولایت افروختند؟ آتشی که چراغ هدایت را خاموش نمود و کشتی نجات را در خونش غوطه وار ساخت. جز آنکه آنان به دست فراموشی سپرده شدند و این حسین، رادمرد آزادگی است که خود و راهش در میان ما جاویدان است.