گرگیج نامه
203 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«گرگیج نامه» مجموعه مناظرات اینجانب با یکی از اساتید مدرسه دارالعلوم زاهدان جناب آقای مولوی گرگیج می باشد. لازم به یاد آوری است که برای رعایت جانب امانت هیچ گونه دخل و تصرفی در عبارات طرفین صورت نگرفته است.