حاشیه بر سیوطی
141 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«النهجة المرضیة» تالیف جلال الدین سیوطی شرحی مزجی بر «الفیه» ابن مالک می باشد. و ما در این مجموعه دیدگاه های وی را با حواشی انتقادی به چالش کشیده ایم.