حاشیه بر مغنی الادیب
154 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
«حاشیه بر مغنی الادیب» کتابی است که در آن علاوه بر توضیح عبارت، آراء ابن هشام مورد نقد و نظر قرار گرفته است.