رضی استرآبادی
123 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گر چه شرح حال روشنی از علامه نجم الائمة رضی الدین محمد بن حسن مشهور به رضی استرآبادی شارح کافیه و شافیه [متوفای 686 یا 688ق] در دست نیست اما در اینکه وی پیرو مکتب اهل بیت و از علماء و ادبای امامیه بوده، هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد. شگفتا که برخی از مخالفان عناد پیشه بر اساس یک مشت سخنان سست و واهی در صدد تشکیک در این امر مسلم بر آمده اند! از این روی بر آن شدیم تا شرح کافیه و شافیه رضی را باز خوانی نموده، قضاوت و داوری را بر عهده خواننده منصف وا گذاریم.
دانلود