درنگی در کتاب تهذیب البلاغه
99 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
کتاب «تهذیب البلاغة» در زمینه دانش بلاغت می باشد و گویا نویسنده ارجمند آن را با رویکرد کتب درسی و آموزشی نگاشته و تلاش نموده تا اشکالات و کم و کاستی هایی را که در کتب بلاغی است برطرف کند لیکن از دیگر سو، ناخواسته خود دستخوش اشتباهات و لغزش های زیادی شده است.از همین روی، بر آن شدیم که از باب نمونه مقدّمه کتاب را در بوته نقد و نظر قرار دهیم تا گامی هر چند کوتاه در غنی تر نمودن حوزه ادب شیعی برداشته باشیم.
دانلود